8220-Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Roques d’aspecte divers, amb un recobriment variable de líquens i de plantes superiors, La flora, més aviat pobra, varia segons les condicions ambientals de l’indret i resta limitada a escletxes, replanets i relleixos, on s’acumula una mica de sòl. Les plantes que hi viuen són sobretot hemicriptòfits i petits camèfits, i moltes presenten adaptacions per suportar condicions de sequera temporal (viscositat, pilositat, suculència, formes en coixinet, etc.), com ara algunes falgueres capaces d’entrar en estat de vida latent quan es deshidraten, plantes amb flor que acumulen aigua en llurs fulles suculentes, gramínies -d’afinitat tropical, etc. (Vigo et al. 2006).

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
62.211 Roques silícies, amb Androsace vandellii... de l'alta muntanya ALP
62.26 Roques silícies, amb asarina (Antirrhinum asarina)... de l'estatge montà plujós (i dels llocs frescals de terra baixa) ALP
62.28 Roques silícies, càlides i seques (amb Cheilanthes tinaei), de les contrades mediterrànies MED
62.2A* Roques silícies ombrejades, amb vegetació comofítica de molses i falgueres, de l'estatge montà ALP
62.2B* Roques silícies ombrejades, amb vegetació comofítica de molses i falgueres, de les contrades mediterrànies MED

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
62c Cingles i penyals silicis de muntanya
62d Cingles i penyals silicis de les contrades mediterrànies càlides

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Principalment als territoris olositànic, ruscínic i catalanídic septentrional i més localment als Prepirineus centrals (oest del Cadí) i sistema catalanídic meridional (Prades i Llaberia).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
697,81 ha
130
5,37+-5,98
0,03
75,62
4,22

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català absent
150,5 ha
0,26
0,91
1,51
ES0000022 - Aigüestortes absent
9165,96 ha
16,36
55,38
92,18
ES5110001 - Massís del Montseny segura
71,73 ha
0,25
10,28
0,43
0,37
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
39,51 ha
0,14
5,66
0,24
0,2
ES5110011 - Serres del litoral septentrional segura
ES5110012 - Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat segura
7,4 ha
0,1
1,06
0,04
0,04
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
15,15 ha
0,06
2,17
0,09
0,08
ES5110024 - Serra de Collserola segura
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
4,2 ha
0,01
0,6
0,03
0,02
ES5120003 - Serra Cavallera absent
4,59 ha
0,07
0,03
0,05
ES5120007 - Cap de Creus segura
58,67 ha
0,42
8,41
0,35
0,3
ES5120010 - Les Gavarres absent
ES5120012 - Les Guilleries segura
8 ha
0,06
1,15
0,05
0,04
ES5120014 - L'Albera segura
277,44 ha
1,7
39,76
1,68
1,43
ES5130003 - Alt Pallars segura
2941,42 ha
3,8
0,37
0,02
0,01
ES5140008 - Muntanyes de Prades segura
18,26 ha
0,06
2,62
0,11
0,09
ES5140009 - Tivissa-Vandellós-Llaberia segura
18,26 ha
0,07
2,62
0,11
0,09
ES5140015 - Riu Siurana i planes del Priorat segura
6,52 ha
0,23
0,93
0,04
0,03

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Manual dels Hàbitats de Catalunya Preocupació menor Catalunya Vigo et al. (2008)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)
Bases para la conservación de los HIC de España Desconeguda Regió Alpina Espanyola VVAA (2009)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

62.211 17 1
62.26 16 1
62.28 17 1
62.2A* 15 1
62.2B* 14 1

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A10.01 Enrunament de murs de pedra seca on es localitza l'hàbitat.
F04 Recol·lecció i recollida de plantes.
G01.04.01 Intensificació del turisme de muntanya, especialment de l'escalada en espais amb presència de plantes rares o endèmiques.
K02 Evolució biocenòtica, successions - Recolonització de l'espai per matollars o arbredes, com el cas d'antics murs de pedra seca.
L09 Incendi (natural) - En petits enclavaments forestals amb presència de l'hàbitat.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
698 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Gestió preventiva
P - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades.
Vigilància
- Control de la recol•lecció de plantes emprades en medicina popular presents en aquest hàbitat.
Control d'espècies exòtiques
P - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat.
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.).
- Regulació de l’escalada en zones rellevants de l'hàbitat amb presència d’espècies amenaçades.
Aprofitament sostenible Forestal
- Regulació de les tallades forestals en zones ombrívoles dins de bosc amb presència de l'hàbitat.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Pérez i López (2009)
Indicador:
Qualitat del sòl
Unitats:
Ph, N, S, KCl, etc..
Metodologia:
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Indicador:
Diversitat i percentatge d'espècies característiques de l'hàbitat (inventaris florístics)
Unitats:
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Temporalitat:
Cada 5-10 anys.
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Pérez i López (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: