91E0*-Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Bosc de ribera frondós i ombrívol, format per un estrat arbori dominat típicament pel vern i acompanyat per pollancres, freixes i salzes. L'estrat arbustiu és variable i l’herbaci mesohigròfil i força divers, amb flors que floreixen a l’inici de la primavera i que donen a aquest hàbitat un aspecte vernal característic.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
44.316* Vernedes amb Carex remota, que es fan a tocar de l'aigua o en sòls molt xops, a la muntanya mitjana pirinenca i al territori catalanídic septentrional ALP
44.3431* Vernedes (i pollancredes) amb Circaea lutetiana, de l'estatge montà, pirenaico-catalanes ALP
44.3432* Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum), de la terra baixa plujosa i de l'estatge submontà MED
44.515* Lloredes o vernedes amb llor (Laurus nobilis) de la terra baixa catalana MED

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
44e Vernedes (i pollancredes) amb Circaea lutetiana, de l'estatge montà, pirenaico-catalanes
44f Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum), de la terra baixa plujosa i de l'estatge submontà, als territoris ruscínic i catalanídic septentrional
44g Lloredes o vernedes amb llor (Laurus nobilis) de la terra baixa catalana

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Ressegueix els marges dels rius i les rieres de cabal permanent. Ben extès pel sector oriental, des de l'extrem dels Pirineus orientals i el territori ruscínic i olositànic cap al catalanídic septentrional i auso-segàrric.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
3453,13 ha
485
7,12+-12,14
0,13
54,65
78,83
48 localitats
+-
4,17

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
30,12 ha
0,05
0
0
0
ES0000022 - Aigüestortes segura
0,19 ha
0
0
0
0
ES5110001 - Massís del Montseny segura
551,39 ha
1,9
15,97
12,59
3,77
ES5110004 - Serra de Catllaràs segura
6,21 ha
0,1
0,18
0,14
0,04
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
78,59 ha
0,28
2,28
1,79
0,54
ES5110007 - Riu i Estanys de Tordera segura
3,75 ha
1,11
0,11
0,09
0,03
ES5110008 - Gallifa-Cingles de Bertí segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110011 - Serres del litoral septentrional segura
110,27 ha
0,57
3,19
2,52
0,75
ES5110016 - Riera de Sorreigs segura
3,89 ha
1,36
0,11
0,09
0,03
ES5110024 - Serra de Collserola segura
ES5110025 - Riu Congost segura
0,06 ha
0,02
0
0
0
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
257,02 ha
0,67
7,44
5,87
1,76
ES5120003 - Serra Cavallera absent
33,88 ha
0,53
0,77
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
116,03 ha
0,76
3,36
2,65
0,79
ES5120005 - Riu Llobregat d'Empordà segura
41 ha
13,39
1,19
0,94
0,28
ES5120007 - Cap de Creus segura
2 localitats
ES5120008 - Estany de Banyoles segura
6,08 ha
0,57
0,18
0,14
0,04
ES5120009 - Basses de l'Albera segura
1,65 ha
0,21
0,05
0,04
0,01
ES5120010 - Les Gavarres segura
78,57 ha
0,28
2,28
1,79
0,54
ES5120011 - Riberes del Baix Ter segura
ES5120012 - Les Guilleries segura
208,61 ha
1,68
6,04
4,76
1,43
ES5120013 - Massís de les Cadiretes segura
2,34 ha
0,03
0,07
0,05
0,02
ES5120014 - L'Albera segura
87,04 ha
0,53
2,52
1,99
0,59
ES5120017 - Estany de Sils-Riera de Santa Coloma segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120018 - Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc segura
3,4 ha
0,1
0,1
0,08
0,02
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter segura
69,23 ha
16,89
2,53
2
0,6
ES5120020 - Riu Llémena segura
57,86 ha
29,82
1,68
1,32
0,4
ES5120021 - Riu Fluvià segura
91,67 ha
7,29
2,65
2,09
0,63
ES5120023 - Rieres de Xuclà i Riudelleques segura
12,89 ha
25,13
0,37
0,29
0,09
ES5120029 - Riu Brugent segura
32,44 ha
47,48
0,94
0,74
0,22
ES5130002 - Riu Verneda segura
28,53 ha
37,8
0,06
0,04
0,01
ES5130003 - Alt Pallars segura
66,52 ha
0,09
0,18
0,15
0,04
ES5130007 - Riberes de l'Alt Segre segura
86,73 ha
40,04
0,14
0,11
0,03
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
10,07 ha
0,05
0,29
0,23
0,07
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
17,72 ha
0,05
0,51
0,4
0,12
ES5130020 - Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs segura
14,83 ha
0,4
0,16
0,12
0,04
ES5130028 - Ribera Salada segura
1,73 ha
0,03
0,05
0,04
0,01
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora segura
2,38 ha
0,03
0
0
0
ES5140015 - Riu Siurana i planes del Priorat segura
0,04 ha
0
0
0
0
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
0,84 ha
0
0,02
0,02
0,01

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

44.316* 18 4
44.3431* 17 4
44.3432* 19 4
44.515* 17 4

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures). Atesa la bona qualitat del sòl i la poca profunditat de la capa freàtica, ha estat sovint un hàbitat deteriorat o substituït.
B Tallades forestals inadequades, amb pèrdua o reducció de l'hàbitat.
B01.02 Potenciació d'espècies arbòries més productives amb el conseqüent desplaçament o disminució de l'hàbitat.
B02.03 Eliminació del sotabosc
D01.01 Construcció de grans senders o noves vies per vehicles motoritzats.
H01 Contaminació d'aigües superficials i freàtiques.
J02.01 Abocadors, rescat de terres i dessecació en general
J02.06 Captacions d'aigua procedents d'aigües superficials - Disminució del cabal dels rius.
J02.06.04 Explotacions hidroelèctriques que desvien els cursos d'aigua i alteren el règim hidrològic de la conca.
J02.10 Accions de neteja de la vegetació riberenca que porten la degradació o destrucció directa de l'hàbitat.
K04.03 Introducció de malalties (patògens microbians) (flora)

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Augmentar fins a 4.500 ha l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
4500 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir la cobertura arbòria per sobre el 70% de la superfície ocupada per l'hàbitat al LIC
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000018 Prepirineu Central català
ES0000022 Aigüestortes
ES5110001 Massís del Montseny
ES5110004 Serra de Catllaràs
ES5110005 Sistema transversal Català
ES5110007 Riu i Estanys de Tordera
ES5110011 Serres del litoral septentrional
ES5110016 Riera de Sorreigs
ES5110025 Riu Congost
ES5120001 Alta Garrotxa-Massís de les Salines
ES5120004 Zona Volcànica de la Garrotxa
ES5120005 Riu Llobregat d'Empordà
ES5120008 Estany de Banyoles
ES5120009 Basses de l'Albera
ES5120010 Les Gavarres
ES5120012 Les Guilleries
ES5120013 Massís de les Cadiretes
ES5120014 L'Albera
ES5120018 Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc
ES5120019 Riberes de l'Alt Ter
ES5120020 Riu Llémena
ES5120021 Riu Fluvià
ES5120023 Rieres de Xuclà i Riudelleques
ES5120029 Riu Brugent
ES5130002 Riu Verneda
ES5130003 Alt Pallars
ES5130007 Riberes de l'Alt Segre
ES5130010 Serra de Boumort- Collegats
ES5130015 Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana
ES5130026 Serra de Prada-Castellàs
ES5130028 Ribera Salada
ES5130029 Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora

Gestió preventiva
P - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal.
P - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat.
P - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients.
Redacció de Plans
P - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat.
Control d'espècies exòtiques
- Control i eradicació de Robinia pesudoacacia i Ailanthus altisima, entre d'altres, en zones forestals i riberenques
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Ampliació de la connectivitat entre les localitats de l'hàbitat.
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Aprofitament sostenible Forestal
P - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial.
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
Investigació i estudis
- Avaluació de l'afectació de les furgades dels porcs senglars en relacció amb la fertilitat del sòl i la composició florística.
Seguiment ecològic
- Manteniment d'àrees sense intervenció en sectors rellevants d’aquest hàbitat pel seu interès i seguiment científic.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Calleja (2009)
Indicador:
Nre. d'amenaces i presions
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Càlculs
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Calleja (2009)
Indicador:
Nre. espècies al·lòctones
Unitats:
Nre. Espècies/m2
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Calleja (2009)
Indicador:
Nre. espècies nitròfiles a la comunitat
Unitats:
Nre. Espècies/m2 o lineals
Metodologia:
Parcel·les de seguiment i transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Calleja (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Calleja (2009)
Indicador:
Cobertura de les espècies arbories d'interès
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Desfavorable:<30%, Favorable: cobertura arbòria >70% de la superfície ocupada per l'hàbitat