92A0-Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Boscos de ribera, constituïts majoritàriament per àlbers, salzes o freixes de fulla petita sovint barrejats amb altres arbres de ribera, com ara verns, pollancres i oms. Els estrats arbustiu i herbaci són força desenvolupats i irregulars segons el territori i les característiques físiques dels terrenys on es fan. Quan l’hàbitat és alterat, pot esdevenir inpenetrable per l’abundància d’arbustos espinosos. Solen formar boscos en galeria al llarg dels cursos fluvials, generalment no gaire amples.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
44.1412 Salzedes (sobretot de Salix alba) de terra baixa i de la muntanya mitjana ALP
44.6111* Alberedes (i pollancredes) amb vinca (Vinca difformis), de la terra baixa (i de la muntanya mitjana) MED
44.6112* Alberedes (i pollancredes) amb roja (Rubia tinctorum), del territori sicòric (i les àrees properes) MED
44.612 Alberedes (i pollancredes) amb lliri pudent (Iris foetidissima), del territori ruscínic i dels Prepirineus centrals MED
44.62 Omedes de terra baixa MED
44.637* Freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa MED

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
44d Salzedes (sobretot de Salix alba) de terra baixa i de la muntanya mitjana
44h Alberedes (i pollancredes) amb vinca (Vinca difformis), de les contrades marítimes
44i Alberedes (i pollancredes) amb roja (Rubia tinctorum), de les contrades interiors
44j Alberedes (i pollancredes) amb lliri pudent (Iris foetidissima), dels territoris ruscínic i catalanídic septentrional
44k Omedes de terra baixa
44l Freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Hàbitat que es localitza al llarg de les ribes de rius i rieres. Es troba estès arreu del territori català.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
6696,59 ha
1032
6,49+-15,6
0,25
29,38
99,31

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
29,51 ha
0,27
0,44
0,44
0,04
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
2,33 ha
0
0,03
0,03
0
ES0000022 - Aigüestortes segura
13,7 ha
0,02
0,03
0,03
0
ES5110001 - Massís del Montseny segura
55,4 ha
0,19
0,83
0,82
0,08
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
20,67 ha
0,07
0,31
0,31
0,03
ES5110007 - Riu i Estanys de Tordera segura
18,21 ha
5,38
0,27
0,27
0,03
ES5110008 - Gallifa-Cingles de Bertí segura
12,76 ha
0,18
0,19
0,19
0,02
ES5110009 - Riera de Merlès segura
0,54 ha
0,02
0,01
0,01
0
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac segura
21,21 ha
0,13
0,32
0,31
0,03
ES5110011 - Serres del litoral septentrional segura
0,68 ha
0
0,01
0,01
0
ES5110012 - Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat segura
86,49 ha
1,19
1,29
1,28
0,12
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
5,44 ha
0,02
0,08
0,08
0,01
ES5110014 - Serra de Castelltallat segura
20,38 ha
0,41
0,3
0,3
0,03
ES5110015 - Sistema prelitoral central segura
46,11 ha
0,23
0,69
0,68
0,06
ES5110016 - Riera de Sorreigs segura
9,63 ha
3,36
0,14
0,14
0,01
ES5110018 - Valls de l'Anoia segura
29,39 ha
0,72
0,44
0,44
0,04
ES5110019 - Carbassí segura
2,76 ha
1,14
0,04
0,04
0
ES5110022 - Capçaleres del Foix segura
6,63 ha
0,3
0,1
0,1
0,01
ES5110023 - Riera de Clariana segura
3,33 ha
0,72
0,05
0,05
0
ES5110024 - Serra de Collserola segura
2,01 ha
0,02
0,03
0,03
0
ES5110025 - Riu Congost segura
6,94 ha
1,94
0,1
0,1
0,01
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
2,82 ha
0,02
0,04
0,04
0
ES5120005 - Riu Llobregat d'Empordà segura
15,65 ha
5,11
0,23
0,23
0,02
ES5120007 - Cap de Creus segura
0,98 ha
0,01
0,01
0,01
0
ES5120008 - Estany de Banyoles segura
13,13 ha
1,23
0,2
0,19
0,02
ES5120009 - Basses de l'Albera segura
0,01 ha
0
0
0
0
ES5120010 - Les Gavarres segura
ES5120011 - Riberes del Baix Ter segura
361,03 ha
29,64
5,39
5,35
0,5
ES5120012 - Les Guilleries segura
15,7 ha
0,13
0,23
0,23
0,02
ES5120014 - L'Albera segura
3,12 ha
0,02
0,05
0,05
0
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter segura
3,11 ha
0,05
0,05
0,05
0
ES5120017 - Estany de Sils-Riera de Santa Coloma segura
29,38 ha
6,5
0,44
0,44
0,04
ES5120020 - Riu Llémena segura
6,82 ha
3,52
0,1
0,1
0,01
ES5120021 - Riu Fluvià segura
245,19 ha
19,49
3,66
3,64
0,34
ES5120023 - Rieres de Xuclà i Riudelleques segura
0,1 ha
0,19
0
0
0
ES5120025 - Garriga d'Empordà segura
3,97 ha
0,72
0,06
0,06
0,01
ES5120029 - Riu Brugent segura
0,84 ha
1,23
0,01
0,01
0
ES5130002 - Riu Verneda segura
1,26 ha
1,67
0,02
0,02
0
ES5130003 - Alt Pallars segura
0,42 ha
0
0,01
0,01
0
ES5130007 - Riberes de l'Alt Segre segura
0,88 ha
0,41
0,07
0,01
0,01
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
2,45 ha
0,01
0,04
0,04
0
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
1,61 ha
0,01
0,02
0,02
0
ES5130013 - Aiguabarreig Segre - Cinca segura
137,15 ha
18,02
2,05
2,03
0,19
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa segura
132,78 ha
1,31
1,98
1,97
0,18
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
98,33 ha
0,3
1,47
1,46
0,14
ES5130016 - Valls del Sió-Llobregós segura
33,96 ha
0,13
0,51
0,5
0,05
ES5130018 - Estany d'Ivars - Vilasana segura
ES5130020 - Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana segura
107,58 ha
31,73
1,61
1,6
0,15
ES5130021 - Secans de la Noguera segura
0,01 ha
0
0
0
0
ES5130025 - Bellmunt-Almenara segura
2,95 ha
0,09
0,04
0,04
0
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130028 - Ribera Salada segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora segura
0,06 ha
0
0
0
0
ES5130032 - Vessants de la Noguera Ribagorçana segura
11,98 ha
0,18
0,18
0,18
0,02
ES5130036 - Plans de Sió segura
ES5130037 - Secans de Belianes-Preixana segura
1,76 ha
0,09
0,03
0,03
0
ES5130038 - Secans del Segrià i Utxesa segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130039 - Vall la Vinaixa segura
0,01 ha
0
0
0
0
ES5130040 - Secans de Mas de Melons-Alfés segura
5,46 ha
0,09
0,08
0,08
0,01
ES5140004 - Sèquia Major segura
0,51 ha
1,06
0,01
0,01
0
ES5140006 - Serres de Cardó - El Boix segura
1,86 ha
0,01
0,03
0,03
0
ES5140007 - Costes del Tarragonès segura
0,4 ha
0,04
0,01
0,01
0
ES5140008 - Muntanyes de Prades segura
4,71 ha
0,02
0,07
0,07
0,01
ES5140010 - Riberes i Illes de l'Ebre segura
109,27 ha
22,42
1,63
1,62
0,15
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
48,54 ha
0,09
0,72
0,72
0,07
ES5140014 - Massís de Bonastre segura
5,12 ha
0,19
0,08
0,08
0,01
ES5140015 - Riu Siurana i planes del Priorat segura
60,89 ha
2,11
0,91
0,9
0,08
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
47,23 ha
0,24
0,71
0,7
0,06
ES5140018 - El Montmell-Marmellar segura
2,04 ha
0,02
0,03
0,03
0
ES5140019 - Riu Gaià segura
58,47 ha
1,96
0,87
0,87
0,08
ES5140021 - Obagues del riu Corb segura
1,19 ha
0,05
0,02
0,02
0

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

44.1412 13 3
44.6111* 15 3
44.6112* 17 4
44.612 17 4
44.62 13 4
44.637* 14 3

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures, camins, infraestructures, etc.).
A01 Atesa la bona qualitat del sòl i la poca profunditat de la capa freàtica, és sovint eliminada per conversió a horts o conreus.
B Tallades forestals inadequades, amb pèrdua o reducció de l'hàbitat.
B01.02 Potenciació d'espècies arbòries més productives (principalment pollancredes i platanedes) amb el conseqüent desplaçament o disminució de l'hàbitat.
B02.03 Eliminació del sotabosc
D01 Carreteres, camins i vies de tren
D02 Infraestructures lineals de servei públic
E01.02 Zones de creixement urbà discontinu
H Contaminació
J02.05 Alteracions en la dinàmica i flux d'aigua, general
J02.05.02 Estructures que modifiquen els cursos d'aigua continentals - Alteració del cabal.
J02.10 Accions de neteja de la vegetació riberenca que porten la degradació o destrucció directa de l'hàbitat.
K04.03 Introducció de malalties (patògens microbians) (flora) - Grafiosi que afecta a les omedes.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Augmentar fins 8.300 ha l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
8300 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Mantenir la cobertura arbòria per sobre el 70% de la superfície ocupada per l'hàbitat al LIC

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000019 Aiguamolls de l'Alt Empordà
ES0000020 Delta de l'Ebre
ES5110001 Massís del Montseny
ES5110005 Sistema transversal Català
ES5110007 Riu i Estanys de Tordera
ES5110008 Gallifa-Cingles de Bertí
ES5110010 Sant Llorenç del Munt i l'Obac
ES5110011 Serres del litoral septentrional
ES5110012 Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat
ES5110013 Serres del Litoral central
ES5110014 Serra de Castelltallat
ES5110015 Sistema prelitoral central
ES5110016 Riera de Sorreigs
ES5110018 Valls de l'Anoia
ES5110019 Carbassí
ES5110022 Capçaleres del Foix
ES5110023 Riera de Clariana
ES5110025 Riu Congost
ES5120004 Zona Volcànica de la Garrotxa
ES5120005 Riu Llobregat d'Empordà
ES5120007 Cap de Creus
ES5120008 Estany de Banyoles
ES5120011 Riberes del Baix Ter
ES5120012 Les Guilleries
ES5120014 L'Albera
ES5120017 Estany de Sils-Riera de Santa Coloma
ES5120020 Riu Llémena
ES5120021 Riu Fluvià
ES5120023 Rieres de Xuclà i Riudelleques
ES5120025 Garriga d'Empordà
ES5120029 Riu Brugent
ES5130002 Riu Verneda
ES5130007 Riberes de l'Alt Segre
ES5130013 Aiguabarreig Segre - Cinca
ES5130014 Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa
ES5130015 Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana
ES5130016 Valls del Sió-Llobregós
ES5130020 Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana
ES5130025 Bellmunt-Almenara
ES5130029 Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora
ES5130032 Vessants de la Noguera Ribagorçana
ES5130037 Secans de Belianes-Preixana
ES5140004 Sèquia Major
ES5140006 Serres de Cardó - El Boix
ES5140007 Costes del Tarragonès
ES5140008 Muntanyes de Prades
ES5140010 Riberes i Illes de l'Ebre
ES5140011 Sistema prelitoral meridional
ES5140014 Massís de Bonastre
ES5140015 Riu Siurana i planes del Priorat
ES5140017 Serra de Montsant-Pas de l'Ase
ES5140018 El Montmell-Marmellar
ES5140019 Riu Gaià
ES5140021 Obagues del riu Corb

Gestió preventiva
P - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients.
P - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica.
P - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal.
Redacció de Plans
P - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat.
Control d'espècies exòtiques
P - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Ampliació de la connectivitat entre les localitats de l'hàbitat.
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Aprofitament sostenible Forestal
P - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial.
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
Investigació i estudis
- Avaluació de l'afectació de les furgades dels porcs senglars en relacció amb la fertilitat del sòl i la composició florística.
Seguiment ecològic
- Manteniment d'àrees sense intervenció en sectors rellevants d’aquest hàbitat pel seu interès i seguiment científic.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Calleja (2009)
Indicador:
Cabal d'aigua
Unitats:
Percentatge (%) i m3 aigua
Metodologia:
Estacions d'aforament
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Calleja (2009)
Indicador:
Nre. d'amenaces i presions
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Càlculs
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Pobra
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Calleja (2009)
Indicador:
Nre. espècies al·lòctones
Unitats:
Nre. Espècies/m2
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Calleja (2009)
Indicador:
Nre. espècies nitròfiles a la comunitat
Unitats:
Nre. Espècies/m2 o lineals
Metodologia:
Parcel·les de seguiment i transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Calleja (2009)
Indicador:
Regeneració de Salix sp.
Unitats:
Nre. Espècies/m2
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Calleja (2009)
Indicador:
Cobertura de les espècies arbories d'interès
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Desfavorable:<30%, Favorable: cobertura arbòria >70% de la superfície ocupada per l'hàbitat
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Calleja (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: